Referater fra bestyrelsesmøder

På det konstituerende bestyrelsesmøde afholdt torsdag d. 22-3-18 konstituerede bestyrelsen sig som følger:

 

Formand:                         Mogens Haugaard

Næst formand:                Jane Andersen

Kasserer:                         Jørn Schmidt

Sekretær:                         Eva Ebsen

Sportsansvarlig:               Susanne Larsen

Menigt medlem:               Mats Rudklint

1. Suppleant:                   Vibeke B. Andersen

2. Suppleant:                   Susanne Larsen

Ref. fra best. Møde d.17-9-18:

Stafet for livet

Sponsoratet fra Rimo, 2 løbe ure, som indbragte et godt beløb ved auktionen. Der fra 84 deltager fra Rimo, der blev løbet 2121 Rimo omgange.                      

Løbe bluser:

Logitrans, Toyota og naturplank vil gerne sponsere samt have reklamer på klubbens nye klub løbe bluser. Der kommer en aften  hvor klubbluserne kan prøves samt bestilles. Ønsker klubbens medlemmer mere end en bluse, skal disse bestilles og betales samme aften. Man kan altid bestille bluser senere hvis dette har interesse. Evt. prøve bluserne hos Tip Top. Tre reklame logoer på ryggen og Rimo logo foran.

Jubilæumsfesten:

Tidligere formand Finn og Danni deltager til festen. Mogens byder velkommen. Sang, sende stik ord til Jane som kender en der kan skrive den. Underholdning Susanne forhører sig. Musikken spiller fra kl. 21.30-01.30. 

Nyt fra instruktørerne:

Instruktørkursus rykkes til det nye år.

Næste bestyrelsesmøde er d. 5. november kl. 16.00 hos Jørn

Ref. fra best.møde d. 5-11-18

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Orientering fra instruktørmødet:

Tænker man at hjælpetrænere skal med til instruktørfesten. Der blev vedtaget i bestyrelsen at hjælpetrænere ikke deltager i instruktørfesten.

Økonomi:

Regnskabet for dette år, ser ud til at gå i nul ved årsskiftet.

Lys løb:

13. november holder klubben lys løb, Susanne mailer ud til instruktørerne om hvad deres opgaver er på dagen.

Klubaften:

Løberen i Esbjerg holder klubaften for Rimos medlemmer, man kan denne aften få 25% rabat i butikken.

Medlemssituation:

Vi er nu oppe på 157 medlemmer, en fin fremgang her i den sidste del af året.

Løbe bluser til Rimos medlemmer: 

Jørn har en aftale med Tip top, der bliver snart meldt en dato ud for prøvning inden løb. Dette finder Vibeke og Jørn ud af i fællesskab. Klubben betaler som skrevet tidligere 1 bluse eller tank top til hvert medlem, hvis løberne ønsker navn på deres løbe bluse, skal de selv betale 30 kr. til dette.

Opstart af nye medlemmer:

Bestyrelsen har besluttet et nyt tiltag, til januar når der startes nye løbe hold op, bliver det med en mere glidende opstart, det er blevet besluttet at vi ligger op til at nye medlemmer kan starte op i løbet af januar, dette fordi vi oplever at mange nye løbere kommer til senere end den dato vi reklamere med, vi vil gerne have at det bliver gjort synligt at der ikke kun er en dato man kan starte.Foldere udleveres til nye løbere, hvor de kan læse om klubben, de henvises desuden til Rimos hjemmeside. Nye løbere skal have en løbe bluse og et Rimoskilt til skoene, når de har betalt kontingent. Sommerhold opstart bliver  i aug. Bypoloner sørger Mogens for, så der kommer reklame op sidst på året.

Rimos 10-års jubilæum:

Det gøres tydeligt fremadrettet, at det ikke er tilladt at medbringe egne drikkevarer denne aften.

DGI Runners:

Ingen reaktion tilbage på mail sendt til DGI.( Der er nu kommet svar fra landsfmd. Der er på baggrund af dette afholdt møde med Danni Callesen og andeb rep. fra DGI

Evt.:

I 2020 bliver der lavet en stafet løb, grænsen rundt, hvor Danni Callesen er med i planlægningen, Danni vil gerne have Rimos hjælp til opbakning ved dette løb.

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 6. februar 2019

 

Ref. af best.-møde d. 6-2-19

Orientering fra Instruktørmødet:

Instruktørerne ønsker sig nyt instruktør løbetøj.

Vi mangler instruktører i løbeklubben, p.t. har vi kun 10 instruktører. Der arbejdes i at finde egnede instruktører.

Økonomi/budget:

Vi henlægger 40.000 kr. til klubtrøjer, beklædning til instruktører for 2018/2019. Budget godkendt for 2019.

Stafet for Livet 14.-15. september 2019. Mogens foreslår at deltagergebyret betales af RIMO for RIMO´s medlemmer. Samtidig gives der en rundedonation.

Odd Fellow legat - Mogens søger om et legat til RIMO. Får vi legat skal der købes refleksveste og lys til løbere.

Orientering projekt Kvickly:

Peter fra Kvickly tilbyder hans ansatte at få gratis løbetræning, RIMO stiller med instruktører hver mandag fra kl. 18, der er aftalt, at de løbere som deltager fra Kvickly, blliver meldt ind i RIMO, dermed har de og så mulighed for at komme i klubbe de dage der trænes i RIMO.

Stafet 2020 Genforeningsløb:

Fejring af den 100 år gamle grænse, hvor det er planen, at der løbes stafet grænsen rundt. Danni fra DGI, vil gerne have at vi samarbejder om dette med Hvidin, Mogens mener dog, at der er meget arbejde i det, derofr tænker i ikke at byde ind til dette samarbejde.

Næste møde??