Nyhedsbreve

Nyhedsbrev 2/2024

Ribe Motion har masser af planer resten af året, så se at få sat nogle krydser i kalenderen:

  • Sommertur den 18. juni
  • Programstart den 13. august
  • Gå Marathon i samarbejde med DGI den 20., 22.,27. og 29 august
  • Klubdeltagelse til Æ Quernstensløb den 5. september
  • Klubhold til Stafet for livet den 14. – 15. september
  • Klubfest den 4. oktober
  • Lysløb den 12. november
  • Nisseløb den 17. december

Desuden udbyder klubben ruter til We Walk/We Run i uge 41 og vi vil deltage i Cross sæson 2024/2025.

Sommerturen 

Hvis du gerne vil med på sommerturen den 18. juni, men endnu ikke har tilmeldt dig, er det ved at være sidste frist! Tilmeldingsfristen udløber i morgen den 11. juni. Sandwichene bestilles via en hjemmeside, så dem der eventuelt tilmelder sig efter fristen, må selv have madpakke med. Se mere i særskilt mail.

Tulipanløbet

De mange arrangementer, 3 morgentræninger og 2 aftentræninger om ugen samt rundstykker 10 lørdage om året kan kun lade sig gøre, fordi vi arrangerer Tulipanløbet. Endnu engang tak til sponsorer, medhjælpere og frivillige, der var med til, at vi igen i år fik afviklet Tulipanløbet.

Benyt endelig enhver lejlighed til at fortælle dit netværk om vores klub, og om de mange aktiviteter vi får for et beskedent kontingent på 300 kr. pr. kalenderår.

Sommerhilsner fra

Bestyrelsen i Ribe Motion

Nyhedsbrev 1/2024

Intervalgang afvikler Laaaang lørdag den 23. marts. Vi håber på lidt mere tørvejr i den kommende tid, så vi kan tage på tur i Stensbæk uden at skulle medbringe en kano.

Vi mødes ved Fritidscentret kl. 8:30 og kører samlet til Stensbæk, hvor Nina vil være gå-vært på en 10 kilometers gåtur. Turen er i blandet terræn og vi går i et friskt jævnt tempo.

Af hensyn til det praktiske er tilmelding nødvendig. Giv besked til Grethe til træning, eller send en sms på 61716760 senest den 21. marts.

Hvis du almindeligvis træner på et af løbeholdene, er du også velkommen til at gå med på turen.

Ribe Motion deltager igen i år til Skjern Bank løbet i Bramming. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 7. april og hold øje med mail og opslag, hvor vi sender mere information om tilmelding mv.

Ribe Motion er igen i år arrangør af Tulipanløbet. Klubbens mange aktiviteter for det forholdsvis beskedne kontingent vil på ingen måde være muligt, hvis ikke det var for den indtægt, vi henter fra Tulipanløbet. Derfor er det vigtigt, at alle medlemmer hjælper til med afviklingen af løbet. Vi har derfor brug for alle hænder den 15. maj.

Den 20. maj er der Royal Run rundt omkring i Danmark. Ribe Motion arrangerer fælles transport til Royal Run i Fredericia. Hold øje med mail og opslag, hvor vi sender mere information.

Justine vil igen i år være holdkaptajn for Ribe Motions hold til Stafet for Livet, som afvikles den 14. og 15. september. Holdet er oprettet på https://www.stafetforlivet.dk/stafet/ribe, så det er allerede nu muligt at melde sig til stafetten.

Ribe Fritidscenter har været vores faste udgangspunkt for træningen i 5 måneder.

Vi er faldet godt til, men måske er det alligevel nødvendigt at nævne lidt praktiske informationer.

Vi mødes som udgangspunkt i området mellem hal 1 og 3, men hold øje med de andre medlemmer, for når vejret tillader det, kan vi også mødes udenfor. Det er muligt at bruge hovedindgangen, men også indgangen ved Motionscentret kan bruges. Der er et enkelt toilet ved Motionscentret, men også en del toiletter ved Multisalen.

Vi kan bruge Fritidscentrets bad og omklædningsfaciliteter, men her er det vigtigt at vi vælger omklædningsrummene på 1. sal. – trappen hertil findes ved hovedindgangen. Det er også de lækreste omklædningsrum, så det er værd at gå efter.

I bestyrelsen er vi glade for at være et sted, hvor der er livlig aktivitet og masser af andre sportsfolk. Vi vil gerne udstråle glæde og overskud, og vi hilser derfor gerne på andre sportsfolk, ønsker god kamp, hjælper med flytning af redskaber eller hvad der nu lige kan være med til at give en god relation.

Vi håber, at I også vil være med til at skabe en god og positiv ånd i Fritidscentret.

Ribe Motion har indgået en sponsoraftale med OK, hvor klubben vil modtage 10 øre pr. liter, når du tanker med appen.

Til generalforsamlingen. blev der spurgt ind til, hvordan man gør: Praktisk tilknytter du Ribe Motion ved at gå i OK’s app. Gå til “mig” og åbner “sponsorstøtte” og her vælger du “Ribe Motion”.

Selvom 10 ører ikke lyder af meget, så bliver det til penge for klubben, hvis du alligevel tanker brændstof hos OK.

Nyhedsbrev 2/ 2023

Samarbejde med Ribe Tennis Klub

Ribe Motion har indgået et samarbejde med Ribe Tennis Klub. Derfor vil flere af Ribe Motions arrangementer fremover foregå i klubhuset hos Ribe Tennis Klub. Første gang vil være til julearrangementet den 19. december – se invitation i særskilt mail. Vi glæder os til at udbygge samarbejdet og venskabet med Ribe Tennis Klub. 

OK aftale

Ribe Motion har indgået en sponsoraftale med OK. Det betyder, at OK udbetaler en bonus til foreningen hver gang, der tegnes et nyt OK Benzinkort, eller i forbindelse med oprettelse af en ny profil i Tank og Betal-appen. Desuden udbetaler OK 5 øre for hver liter brændstof, der købes på OK Benzinkort eller via profilen, der er tilknyttet aftalen. 

Carsten og Jørn har sat sig grundigt ind i aftalen, så kontakt dem, hvis du er interesseret i at blive OK kunde og samtidigt støtte Ribe Motion.

Programstart 9. januar

Ribe Motion starter på et nyt begynderprogram tirsdag den 9. januar. De øvrige distancer er velkomne til at tilslutte sig datoen med de programmer, som de påtænker at gennemføre i foråret 2024.

Frivillige til cross i Lustrup den 20. januar 2024

Ribe Motion er medarrangør af cross på ”Ormen” i Lustrup den 20. januar 2024. Derfor har vi brug for frivillige hjælpere, som vil stå ude på ruten eller løse andre opgaver i forbindelse med afviklingen af cross. Der er en helt speciel atmosfære til cross, som ikke kun opleves af deltagerne, men også af de frivillige. Er du frisk på at give et nap med, kan du melde dig hos Finn.

Gå-holdets lang lørdag den 27. januar 2024

Gå-holdet testede i november en omlægning af træningen, som vi kaldte ”lang lørdag”. Vi gentager konceptet med en lang lørdag den 27. januar 2024. Lang lørdag handler om, at gå-holdet planlægger en ekstra lang træningstur – ca. 10 km. Ruten gennemføres ikke som intervalgang, men med et friskt gennemsnitstempo. Det er ikke fastlagt hvor tit vi omlægger træningen til lang lørdagskonceptet, men vi tænker at lørdagene skal være et afbræk i den daglige træningsrutine, f.eks. ca. hver anden måned. Sæt kryds i kalenderen, hvis du tænker, at lang lørdags træning er noget for dig.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer i Ribe Motion en glædelig jul og et godt nytår.

Nyhedsbrev 1/2023

1Afholdte arrangementer
Den 10.1.2023 var der sæsonstart, hvor såvel nye som gamle medlemmer blev budt velkommen til en ny sæson.

2. Planlagte arrangementer.
Som tidligere meldt ud afholdes Frøs Tulipanløb den 24.5.2023. Her bliver der brug for alle gode kræfter til forskellige opgaver. Så tag din ægtefælle, en god ven eller naboen med denne dag.
Der bliver brug for alle. Hvis du/I ønsker at hjælpe så skriv til: info@ribemotion.dk

I lighed med sidste år afholdes et Åbent Hus arrangement den 6.6.2023, hvor klubben serverer grillpølser, vand mv. Merete, Grethe Bruntse og Grethe K. Kjær har tilbudt deres assistance ved dette arrangement. 

3Stafet for Livet afholdes den 9. og 10. september 2023 på Vittenbergskolen Haulundvej 3. Justine er tovholder for et RIMO Hold. Klubben betaler tilmeldingsgebyr for medlemmer. 

3. Nyt fra Socialudvalget

Dato for klubfest er fastsat til fredag den 6.10.2023. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Lysaften afholdes tirsdag den 14.11.2023 som afslutning af programmer.

Tirsdag den 19.12.2023 er der Nisseløb/Nissegang, hvor der også serveres juleglögg og æbleskiver, og hvor vi alle ønsker hinanden en glædelig jul.

4. Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har besluttet, at alle medlemmer betaler kontingent fra og med 2023. Dette gælder således også for bestyrelsesmedlemmer og instruktører. 
Bestyrelsen arbejder med en idé om at lave et tilbud til byens mange turister om at komme og løbe gratis i klubben. Ideen er at der skal laves en folder, som lægges ud på byens overnatningssteder. Det giver os ikke direkte nye medlemmer, men det kan være med til at give klubben god omtale i byen. 
Der arbejdes også med en idé om, at klubben forsøger at rette henvendelse til ensomme unge med opfordring til at komme og løbe eller gå intervalgang i klubben. Ensomhed er et tema, som er meget oppe i tiden.

Mange påskehilsner

Bestyrelsen i RIMO